Program Konferencji
„Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”
Kazimierz Dolny, 24-26 maja 2018

24 maja 2018 (czwartek)

Dzień 1 – Czwartek – 24 maja 2018
08:00 – 15:00 Rejestracja uczestników Kursów i Konferencji
10:00 – 12:20 Kurs – Immunodermatologia – sala 1
12:30 – 15:00 Kurs alergologiczny – sala 2
15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji
Prof. Katarzyna Woźniak, Prof. Iwona Flisiak, Prof. Cezary Kowalewski
15:10 – 17:00 Wykłady – Sesja 1 – Dermatologia wieku dziecięcego I
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
17:15 – 18:05 Wykłady – Sesja 2 – W poszukiwaniu złotego standardu leczenia alergii u dzieci
Sesja sponsorowana przez firmę BERLIN CHEMIE
18:05 – 19:35 Wykłady – Sesja 3 – Choroby zapalne skóry
20:00 Kolacja

 

10:00 – 12:20 Kurs – Immunodermatologia
Sala 1
Diagnostyka chorób naczyniowych skóry
Dr hab. med. Magdalena Lange
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Zapalenie skórno-mięśniowe – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne przeciwciał
Prof. Dr hab. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Rzadkie odmiany pęcherzyc – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Prof. Dr hab. med. Cezary Kowalewski
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Nadżerki w jamie ustnej – algorytm postępowania diagnostycznego
Prof. Dr hab. med. Katarzyna Woźniak
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

12:30 – 15:00 Kurs praktyczny – Alergologia
Sala 2
Zakładanie i interpretacja testów kontaktowych
Prof. Dr hab. med. Radosław Śpiewak
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków

 

15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji
15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji
Prof. Katarzyna Woźniak, Prof. Iwona Flisiak, Prof. Cezary Kowalewski

 

15:10 – 17:00 Sesja 1 – Dermatologia wieku dziecięcego I
Prof. Lidia Rudnicka, Prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, Dr Danuta Rosińska-Borkowska
15:10 – 15:30 Trichoskopia u dzieci
Prof. Lidia Rudnicka
15:30 – 15:50 Trichorrhexis nodosa u dzieci i nie tylko
Prof. Małgorzata Olszewska
15:50 – 16:10 Dylematy terapeutyczne w łysieniu plackowatym dzieci
Prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, Dr Dominika Wcisło-Dziadeckia
16:10 – 16:30 Kontrowersje w leczeniu wrastających paznokci u dzieci
Prof. Adam Włodarkiewicz
16:30 – 16:50 Alergia na emolienty u dzieci
Prof. Radosław Śpiewak
16:50 – 17:00 Dyskusja
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa

 

17:15 – 18:05 Sesja 2 – W poszukiwaniu złotego standardu leczenia alergii u dzieci
Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
Sesja sponsorowana przez firmę BERLIN CHEMIE
17:15 – 17:55 W poszukiwaniu złotego standardu leczenia alergii u dzieci
Dr hab. Paweł Majak, Dr Łukasz Błażowski
17:55 – 18:05 Dyskusja

 

18:05 – 19:35 Sesja 3 – Choroby zapalne skóry
Prof. Jacek Szepietowski, Prof. Adam Reich
18:05 – 18:25 Prurigo nodularis – obraz kliniczny i leczenie
Prof. Jacek Szepietowski
18:25 – 18:45 Hydradenitis suppurativa – patogeneza, a aktualne leczenie
Dr hab. Łukasz Matusiak
18:45 – 19:05 Nowoczesne leczenie łuszczycy
Prof. Adam Reich
19:05 – 19:25 Nowoczesna, molekularna diagnostyka alergii
Mgr Michał Podkalicki
Wykład wsparty grantem naukowym firmy EUROIMMUN
19:25 – 19:35 Dyskusja
20:00 Kolacja

 


 

25 maja 2018 (piątek)

Dzień 2 – Piątek – 25 maja 2018
07:00 – 08:00 Śniadanie
07:30 – 15:00 Rejestracja uczestników Konferencji
08:00 – 09:30 Wykłady – Sesja 4 – Alergologia I
09:30 – 10:40 Wykłady – Sesja 5 – Alergologia II
10:40 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 12:00 Wykłady – Sesja 6 – Choroby tkanki łącznej
12:00 – 13:50 Wykłady – Sesja 7 – Atopowe zapalenie skóry
13:50 – 14:45 Obiad
14:45 – 16:35 Wykłady – Sesja 8 – Dermatologia wieku dziecięcego II
16:35 – 16:50 Przerwa kawowa
16:50 – 18:20 Wykłady – Sesja 9 – Choroby pęcherzowe skóry
20:20 Kolacja

 

08:00 – 09:30 Sesja 4 – Alergologia I
Prof. Beata Kręcisz, Prof. Waldemar Placek
08:00 – 08:20 Rola testów płatkowych w diagnostyce alergii na kosmetyki
Dr Elżbieta Grubska-Suchanek
08:20 – 08:40 Znaczenie prób płatkowych w diagnostyce zapalenia opryszczkowatego skóry i pokrzywce przewlekłej
Prof. Waldemar Placek
08:40 – 09:00 Czy grozi nam epidemia uczulenia na akrylany?
Prof. Beata Kręcisz
09:00 – 09:20 Omalizumab w pokrzywce
Prof. Marcin Moniuszko
09:20 – 09:30 Dyskusja

 

09:30 – 10:40 Sesja 5 – Alergologia II
Prof. Barbara Rogala, Prof. Dorota Krasowska
09:30 – 09:50 Obrzęk naczynioruchowy – alergia czy nie alergia?
Prof. Barbara Rogala
09:50 – 10:10 Rola kwasu azelainowego w leczeniu trądziku osób dorosłych i trądziku różowatego
Dr Ewa Chlebus
Wykład wsparty grantem naukowym firmy BAYER
10:10 – 10:30 Alergie w jamie ustnej
Prof. Dorota Krasowska
10:30 – 10:40 Dyskusja
10:40 – 10:50 Przerwa kawowa

 

10:50 – 12:00 Sesja 6 – Choroby tkanki łącznej
Prof. Maria Błaszczyk-Kostanecka, Prof. Elżbieta Waszczykowska
10:50 – 11:10 Genitalny lichen sclerosus – leczenie i rokowanie
Prof. Michał Sobjanek
11:10 – 11:30 Jak odróżnić twardzinę od chorób twardzinopodobnych?
Prof. Maria Błaszczyk-Kostanecka
11:30 – 11:50 Zmiany oczne w twardzinie
Prof. Elżbieta Waszczykowska
11:50 – 12:00 Dyskusja

 

12:00 – 13:50 Sesja 7 – Atopowe zapalenie skóry
Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz, Prof. Roman J. Nowicki
12:00 – 12:20 Genetyka i epigenetyka w AZS
Dr Bogusław Nedoszytko
12:20 – 12:40 Dlaczego AZS stanowi tak trudny problem kliniczny?
Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
12:40 – 13:00 AZS w przebiegu ciąży – problem diagnostyczny i terapeutyczny
Dr hab. Zbigniew Samochocki
13:00 – 13:20 Rola probiotyków w leczeniu AZS
Prof. Witold Owczarek
Wykład wsparty grantem naukowym firmy BIOMED
13:20 – 13:40 Nowe metody leczenia AZS
Prof. Roman J. Nowicki
13:40 – 13:50 Dyskusja
13:50 – 14:45 Obiad

 

14:45 – 16:35 Sesja 8 – Dermatologia wieku dziecięcego II
Prof. Barbara Zegarska, Prof. Zygmunt Adamski
14:45 – 15:05 Współczesne zagrożenie grzybicami skóry u dzieci
Prof. Zygmunt Adamski
15:05 – 15:25 Trądzik młodzieńczy – możliwości terapeutyczne w grupie młodych pacjentów
Dr Joanna Czuwara
Wykład wsparty grantem naukowym firmy GALDERMA
15:25 – 15:45 Leczenie świerzbu u dzieci w świetle najnowszych wytycznych
Prof. Wojciech Baran
15:45 – 16:05 Pielęgnacja skóry u dzieci na różnym etapie ich życia
Prof. Barbara Zegarska
16:05 – 16:25 Choroba Kawasaki, a ryzyko powikłań kardiologicznych
Dr hab. Magdalena Lange
16:25 – 16:35 Dyskusja
16:35 – 16:50 Przerwa kawowa

 

16:50 – 18:20 Sesja 9 – Choroby pęcherzowe skóry
Dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska, Prof. Marian Dmochowski
16:50 – 17:10 Osobliwości kliniczne pęcherzyc
Prof. Marian Dmochowski
17:10 – 17:30 Czynniki warunkujące skuteczność rytuksymabu w pęcherzycy
Prof. Katarzyna Woźniak
17:30 – 17:50 Miejsce fumaranów w leczeniu pemfigoidu
Prof. Cezary Kowalewski
17:50 – 18:10 Osobliwości kliniczne opryszczkowatego zapalenia skóry
Dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska
18:10 – 18:20 Dyskusja
20:20 Kolacja

 

26 maja 2018 (sobota)

Dzień 3 – Sobota – 26 maja 2018
07:30 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 10:10 Wykłady – Sesja 10 – Łuszczyca
10:10 – 11:00 Wykłady – Sesja 11 – Immunodermatologia
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 12:40 Wykłady – Sesja 12 – Dermatologia wieku dziecięcego III
12:40 Zakończenie konferencji
12:40 – 14:40 Kurs praktyczny – „Bądź bezpieczny w pracy” – Operator sił specjalnych – „Igor”

 

07:30 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 10:10 Wykłady – Sesja 10 – Łuszczyca
10:10 – 11:00 Wykłady – Sesja 11 – Immunodermatologia
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 12:40 Wykłady – Sesja 12 – Dermatologia wieku dziecięcego III
12:40 Zakończenie konferencji
12:40 – 14:40 Kurs praktyczny – „Bądź bezpieczny w pracy” – Operator sił specjalnych – „Igor”

 

09:00 – 10:10 Sesja 10 – Łuszczyca
Prof. Hanna Wolska, Prof. Joanna Narbutt
09:00 – 09:20 Rola zjawisk autoimmunizacyjnych w łuszczycy
Prof. Joanna Narbutt
09:20 – 09:40 Mechanizmy tolerancji immunologicznej w łuszczycy
Dr Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
09:40 – 10:00 Współwystępowanie chorób alergicznych z łuszczycą
Prof. Hanna Wolska
10:00 – 10:10 Dyskusja

 

10:10 – 11:00 Sesja 11 – Immunodermatologia
Prof. Sławomir Majewski, Prof. Aleksandra Lesiak
10:10 – 10:30 Działania niepożądane inhibitorów punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej
Prof. Sławomir Majewski
10:30 – 10:50 Nowoczesne leki w czerniaku
Prof. Aleksandra Lesiak
10:50 – 11:00 Dyskusja
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa

 

11:10 – 12:40 Sesja 12 – Dermatologia wieku dziecięcego III
Prof. Iwona Flisiak, Prof. Andrzej Kaszuba
11:10 – 11:30 Nowości w dermatologii dziecięcej
Prof. Andrzej Kaszuba
11:30 – 11:50 Ciężki AZS u dzieci – trudne decyzje terapeutyczne
Dr hab. Anna Lis-Święty
11:50 – 12:10 Łuszczyca wieku dziecięcego – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne
Prof. Iwona Flisiak
12:10 – 12:30 Aktualne podejście do diagnostyki i leczenia ostrej przyłuszczycy u dzieci
Dr Monika Kapińska-Mrowiecka, Dr Katarzyna Kłusek-Serwatka
12:30 – 12:40 Dyskusja
12:40 Zakończenie konferencji
12:40 – 14:40 Kurs praktyczny
„Bądź bezpieczny w pracy”
Operator sił specjalnych – „Igor”