II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
"ALERGOLOGIA I DERMATOIMMUNOLOGIA
DZIECI I DOROSŁYCH"


24 - 26 Maja 2018, Kazimierz Dolny - Hotel Król Kazimierz


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych, która odbędzie się w dniach 24 – 26 maja 2018 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest wynikiem współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXIX Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VII Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz IX Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2018 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów oraz internistów.

Uczestników Konferencji zapraszamy do wzbogacenia swojej wiedzy podczas kursów praktycznych (Alergologia i Immunodermatologia) przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Patroni: